Besøk oss på LinkedIn
ForsideHva vi gjør for deg › Management for hire ›

Management for hire

Ulike utfordringer kan føre til behov for å fylle en lederrolle i en overgangsfase. For å sikre kontinuitet, effektivitet og ro i en slik overgangsfase kan våre rådgivere gå inn og ta ansvar.  

Devoteam Fornebu Consulting har et rådgivingsmiljø som består av erfarne, høyt kvalifiserte, konsulenter. Disse har en etterspurt kombinasjon av konsulenterfaring og erfaring fra lederstillinger i offentlig og privat sektor. Dette gir en trygghet for at våre konsulenter selv har erfart de utfordringer kunden står ovenfor og å bruke denne erfaringen i en lederrolle.

Vi har erfart hvor kritisk det er å få en midlertidig erstatter som har riktig kompetanse og rette egenskaper for å fylle en midlertidig lederrolle. De av våre konsulenter som engasjeres i Management for hire-oppdrag, har de nøkkelferdighetene som er viktige for å kunne gå inn i en lederrolle og fungere fra “dag 1”. Dette er ferdigheter som: